Zákony

Provoz na pozemních komunikacích je stanoven zákonem 361/2000 Sb.

Důležitým zákonem pro provoz autoškoly je zákon 247/2000 Sb.

Zákon 56/2001 Sb. stanovuje registraci vozidle a STK.