Kondiční jízdy

Kondiční jízdy jsou určeny zejména pro držitele řidičského oprávnění, kteří již delší dobu neřídili vozidlo. Počet hodin je individuální podle potřeb zájemce. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut.