Skupina A1 – motocykl

Skupina A1 opravňuje k řízení motocyklů do 125 cm3 a výkonu motoru max. 11 kW.

Praktický výcvik a výuka teorie

Výuku je možno provádět podle individuálního studijního plánu ve zkrácené výuce teorie. K výuce teorie je využíván výukový program „Autoškola pohodlně“ od firmy Schroter s možností nákupu učebnic a ostatních pomůcek.

Délka samostatného výcviku je 13 hodin (1 hod = 45 min). Výcvik je rozdělen do tří etap, tak aby byla zajištěna co nejkvalitnější výuka. První etapa slouží zejména k výcviku zvládání vozidla, druhá část je zaměřena na jízdu s nižší intenzitou provozu a poslední část se zaměřuje na hustý městský provoz a ostatní důležité úkony k zvládnutí závěrečné zkoušky.

Zkouška

Zkoušku na skupinu A1 je možno vykonat po dovršení 16 let. Je rozdělena do dvou částí. První částí je test z předpisů a zdravotnické přípravy. Druhá část zkoušky je praktická jízda se zkušebním komisařem (cca 30 minut). Praktická jízda je prováděna nejdříve na cvičné ploše a poté v provozu. Od 20. 2. 2016 je podmínkou praktické jízdy úspěšné zvládnutí první části zkoušky.

Testy je možné vyzkoušet na oficiálních stránkách ministerstva dopravy.