Skupina B – osobní automobil

Skupina B opravňuje k řízení osobních automobilů s maximální hmotností vozidla do 3,5 tuny. Nejvyšší povolený počet osob je 9 včetně řidiče. K vozidlu může být připojen přívěs do 750 kg. Držitel řidičského průkazu skupiny B je oprávněn rovněž řídit motocykl s automatickou převodovkou do 125 cm3 (skútry).

Praktický výcvik a výuka teorie

Výuku je možno provádět podle individuálního studijního plánu ve zkrácené výuce teorie. K výuce teorie je využíván výukový program „Autoškola pohodlně“ od firmy Schroter s možností nákupu učebnic a ostatních pomůcek.

Délka samostatného výcviku ve vozidle je 28 hodin (1 hod = 45 min). Výcvik je rozdělen do tří etap, tak aby byla zajištěna co nejkvalitnější výuka. První etapa slouží zejména k výcviku zvládání vozidla, druhá část je zaměřena na jízdu s nižší intenzitou provozu a poslední část se zaměřuje na hustý městský provoz, včetně parkování a ostatních důležitých úkonů k zvládnutí závěrečné zkoušky.

Zkouška

Zkoušku na skupinu B je možno vykonat po dovršení 18 let. Je rozdělena do dvou částí. První částí je test z předpisů a zdravotnické přípravy. Druhá část zkoušky je praktická jízda se zkušebním komisařem (cca 30 minut). Od 20. 2. 2016 je podmínkou praktické jízdy úspěšné zvládnutí první části zkoušky.

Testy je možné vyzkoušet na oficiálních stránkách ministerstva dopravy.