Úvod

Vítejte na stránkách Autoškoly Ženíšek

Nejnovější:

  • Od 20. 2. 2016 vešel v platnost zákon 48/2016 Sb., který upravuje zákony 361/2000 Sb., 247/2000 Sb. a zákon 200/1990 Sb. Hlavní změna se týká možnosti odebrání osvědčení o registraci vozidla Policií ČR. Dále řeší problematiku segwayů a další méně významné změny ve zmíněných zákonech.
  • Na obrázcích jsou uvedeny úkony pro zkoušku na motocyklu podle nové úpravy. Zkouška je zahájena zobrazenými úkony, které mají ověřit schopnost základního ovládání motocyklu.
  • Video ukázku zkoušky je možné vidět na YouTube.